Lachgas wetgeving

Gebruik van lachgas, wel of niet toegestaan?


“Verkoop, handel, bezit en gebruik van lachgas zijn op dit moment niet strafbaar!”


De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waakt erover dat handelaars van lachgas tanks en lachgaspatronen voor ballonnen zich houden aan de Warenwet. Bij gebruik van lachgas als partydrug wordt er niet handhavend opgetreden, aangezien onderzoek aangetoond heeft dat er geen risico’s zijn bij normaal gebruik. Extreem (veelvuldig) of onjuist gebruik van lachgas blijkt wel risicovol te zijn.

Het verhandelen van lachgas voor recreatief gebruik valt sinds juli 2016 onder de Warenwet.

Na een uitspraak van de Hoge Raad op 9 februari 2016 en naar aanleiding van een arrest van het Europees Hof van Justitie van 10 juli 2014 is duidelijk geworden dat middelen zonder ‘therapeutische werking’ niet als geneesmiddelen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Geneesmiddelenwet kunnen worden geclassificeerd. Hierdoor wordt het recreatief gebruik van lachgas voor ballonnen niet meer als onrechtmatig gebruik van een geneesmiddel beschouwd. Wil je meer weten over de lachgas wetgeving en de risico’s ervan? Lees dan hier verder op onze pagina over Wetgeving Lachgas.

Kortom: lachgas gebruiken is niet verboden volgens de wet!